Când trebuie să plătesc vinieta și când începe să fie valabilă?

Este necesar să plătești vinieta înainte de a intra pe teritoriul Republicii Moldova sau imediat după ce vehiculul înmatriculat în străinătate a intrat în țară.

În conformitate cu alin. (3) și (4), art. 3471 din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997: „Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei și expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa”.

OMNIS îți simplifică această procedură, permițându-ți să faci totul digital, în doar câteva minute!