Privacy Policy

Dispoziții generale

Protecţia datelor dumneavoastră personale reprezintă una din priorităţile companie ”Omnis Broker” SRL. Vă aduce la cunoștință că, la prestarea serviciilor datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate şi păstrate în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi politicile interne în domeniu. 

Măsurile de securitate luate de compania Omnis Broker SRL pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, diseminării, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

Omnis Broker SRL Vă atenţionează, că la prezentarea datelor cu caracter personal prin crearea de cont, completarea de formulare, cererilor sau la orice comunicare a acestora prin intermediul aplicației mobile, platformei web, suport hârtie sau pe alt suport durabil, Dvs. Vă exprimaţi acordul expres pentru prelucrarea datelor de către compania Omnis Broker SRL.

Prezenta „Politică de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal” a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, inclusiv a Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi reglementează modul în care sunt colectate și utilizate aceste informații, precum și condițiile de utilizare a informației în cadrul companiei Omnis Broker SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţiile care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoanele împuternicite din cadrul companiei Omnis Broker SRL sau de către alte persoane împuternicite în condițiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal

• Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal

• Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal

Prin utilizarea produselor și serviciilor companiei Omnis Broker SRL, utilizatorul acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în următoarele scopuri:

– constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în legătură cu furnizarea serviciilor de asigurare/reasigurare (inclusiv a serviciilor aferente) ce fac obiectul contractului semnat cu compania Omnis Broker SRL cît și partenerii acesteia;

– organizarea campaniilor promoționale în vederea promovării imaginii produselor și serviciilor companiei Omnis Broker SRL

– realizarea studiilor de piață sau marketing direct

– elaborarea rapoartelor financiare și statistice

Refuzul clientului pentru prelucrarea acestor date se echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor de comunicaţii electronice.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi transmise către terți doar în cazul în care compania Omnis Broker și terț au semnat un acord juridic ce va garanta securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor clienților, angajaților și partenerilor. Totodată, datele cu caracter personal vor fi transmise către instituții de stat cărora li se subordonează și care monitorizează activitatea companiei în conformitate cu legislația în vigoare.

În conformitate cu statutul său legal de intermediar Omnis Broker, are obligația de a transmite datele cu caracter personal ale clienților săi către Brokeri parteneri. Către acești terți vor fi furnizate datele cu caracter personal necesar pentru încheierea și/sau executare și/sau modificarea sau rezilierea oricărui contract de asigurare.

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți se va efectua atât în formă fizică și formă electronică, în conformitate cu procedura internă a companiei, cu respectare tuturor normelor de securitate astfel încât să fie evitate scurgerile de informații, erorile umane și distrugerea sau denaturarea datelor cu caracter personal.

Securitatea informaţiilor

Toate datele cu caracter personal, sistemele și procesele din cadrul Omnis Broker SRL sunt protejate în mod adecvat și continuu.

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Compania Omnis Broker SRL îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal şi garantează protejarea informației şi sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Ștergerea contului și datelor asociate

Pentru a șterge contul dvs. din aplicația Omnis Asigurări Online, inclusiv toate datele asociate, vă rugăm să trimiteți o cerere la adresa [email protected]. Cererea dvs. va fi procesată într-un termen de cel mult 5 zile lucrătoare, iar contul va fi șters în cel mult 30 de zile de la data depunerii solicitării.