Termeni și Condiții

Informații Generale

Pagina web omnis.md și aplicația mobilă omnis, în continuare omnis, sunt deținute și administrate de către Broker de Asigurare – Reasigurare OMNIS S.R.L. (denumit în continuare “OMNIS SRL”), cod fiscal 1008600053546. Prin intermediul omnis sunt amplasate ofertele comerciale online ale vânzătorilor parteneri și furnizate informații privind sectorul de asigurări din Republica Moldova.

Prin intermediul paginii web omnis.md și aplicației mobile Omnis Asigurări Online, OMNIS SRL prestează servicii de intermediere în asigurări care constau în încheierea contractelor/polițelor de asigurare din numele și în favoarea partenerilor de asigurare cu care deține contract de mandat cu compania parteneră OMNIS SRL.

Proiectul omnis și entitățile digitale ale acestuia, pagina web omnis.md, aplicația mobilă Omnis Asigurări Online, etc au fost creat cu scopul de vânzarea a produselor companiilor de asigurări din Republica Moldova și posibilității de a fi achiziționate de către persoanele care dețin capacitate deplină de exercițiu și care pot răspunde juridic conform Legislației Republicii Moldova și a condițiilor de asigurare pentru fiecare produs procurat în parte.

Aplicarea și acceptarea termenilor

Utilizarea website-ului omnis.md, a aplicației mobile Omnis Asigurări Online cît și celorlalte proprietăți digitale ale OMNIS SRL presupune acceptarea de Termeni si Condiții propuse de către OMNIS SRL, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

În caz că nu acceptați sau nu sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în prezentul document, nu folosiți pagina web omnis.md și aplicația mobilă Omnis Asigurări Online cît și serviciile, ofertele și informațiile disponibile în ele.

OMNIS SRL își rezervă dreptul de a actualiza sau de a modifica oricând prezentul document al Termenilor și Condițiilor fără notificarea prealabilă.   

Utilizarea serviciilor omnis

Încheierea contractului de asigurare prin intermediul paginii web omnis.md sau a aplicației mobile Omnis Asigurări Online  se va efectua în baza următoarelor:

Studierea și acceptarea condițiilor din prezentului document „Termeni și condiții”,

Completarea și depunerea cererii de ofertă a Utilizatorului prin intermediul completării formularului de cerere de ofertă disponibile pe pagina web omnis.md sau aplicația mobilă Omnis Asigurări Online. Datele și informațiile personale ce au fost introduse/furnizate sunt reale la momentul introducerii/furnizării datelor; utilizatorul trebuie să se asigure că datele introduse sunt corecte, având posibilitatea de a le modifica dacă observă erori. Utilizatorul este în totalitate responsabil de corectitudinea introducerii datelor în cazul dacă prima de asigurare se achită online (email, nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, adresa, oferta selectată, perioada de asigurare, numărul certificatului de înmatriculare, etc)

Studierea și selectarea dintre ofertele comunicate utilizatorului, de către vânzătorii parteneri ai proiectului omnis.

Studierea și acceptarea condițiilor de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales.

Studierea și acceptarea condițiilor de asigurare ai vânzătorilor parteneri prezentate utilizatorului.

În cazul în care utilizatorul este de acord cu oferta companiei de asigurare sau a brokerului de asigurare, va alege modalitatea de plată a primei de asigurare. Prima de asigurare este achitată direct în contul companiei de asigurare sau a mandatarului acesteia.

Încheierea contractului de asigurare electronic are loc la momentul intrării în contul bancar, a primei de asigurare sau a primei rate, ori în momentul confirmării plății (pentru plata online). Polița de asigurare va intra în vigoare la data stabilită prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare/ ratei 1 de prima și încasarea primei în contul companiei de asigurare.

Dacă cererea a fost depusă și achitată în aplicația mobilă omnis atunci polița, contractul și toate elementele necesare vor apărea în secțiunea Asigurări

Prin utilizarea serviciilor omnis utilizatorul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Proiectul omnis poate utiliza datelor personale ale utilizatorului pentru activitățile de promovare cît și pentru informarea utilizatorului despre anumite activități, notificări, etc. 

Valabilității poliței de asigurare poate fi efectuată pe site-ul oficial al Băncii Naționale a Republicii Moldova https://rca.bnm.md/.

Taxa de drum

Serviciul de achitare a taxei de drum este oferit de „OMNIS DIGITAL” SRL (în continuare furnizor) care este agent autorizat. Furnizorul va achita taxa de drum pe baza informațiilor primite în comandă, atât timp cât acestea respectă criteriile pentru eliberarea taxei de drum și după confirmarea efectuării plății. Furnizorul va oferi clientului un document tip copie-client care confirmă plata pentru taxa de drum. Clientul este responsabil pentru acuratețea datelor oferite pentru orice comandă plasată pe site-ul omnis.md sau prin intermediul aplicației mobile Omnis – Asigurări Online.

Achitarea comenzii

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată. Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție. Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

o Numărul cardului (16 cifre)

o Data expirării (luna și anul)

o Codul CVC sau CVV (3 cifre)

o Numele și prenumele de pe cardul de plată

Toate achitările se procesează in moneda naționala – MDL (lei moldovenești). În cazul În care valuta operațiunii diferă de valuta achitării, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunile cu carduri din ziua decontării, al băncii emitente.

Rezilierea contractului de asigurare.

Rezilierea poate fi efectuată doar până la intrarea în vigoare a contractului de asigurare, în caz contrar, rezilierea poate avea loc doar la sediul central al companiei de asigurare şi doar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Cadrul normativ juridic al poliței de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) este identic asigurării clasice, constituie legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la sistemul asigurărilor (legea Nr. 92 din 07-04-2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare), Codul Civil și condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales. De asemenea, regimul online al acestui produs este reglementat de Legea 284 din 22.07.2004 cu privind comerțul electronic, după puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă, semnat de părți și autentificat cu ştampilele părților.

IMPORTANT! Contractele RCA și Carte Verde cu perioada de asigurare mai scurtă de 1 lună inclusiv, nu pot fi reziliate!

Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legale din Republica Moldova.

În conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, OMNIS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale care îi sunt furnizate și ne obligăm să păstrăm confidențialitatea datelor persoanelor furnizate prin intermediul site-ului omnis.md sau a aplicației mobile Omnis Asigurări Online, aplicații de mesagerie instantă, telefon, așa cum prevăd dispozițiile legislației cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

Reclamații

Vă rugăm să ne adresați orice nemulțumire în legătură cu funcționarea acestui site sau a aplicației mobile, apelând la numărul de telefon +373 79 994 428 sau adresându-vă în scris la adresa de email [email protected] sau la adresa oficiului din mun. Chişinău, str. Calea Iesilor 10B, et. 4

Dreptul la proprietate intelectuală.

Dreptul de autor pentru informațiile și materialele incluse în acest site sunt proprietatea OMNIS SRL. Este interzisă folosirea de către terți a informațiilor conținute în acest site fără a avea acordul prealabil al companiei OMNIS SRL.

Exonerarea de răspundere.

Compania OMNIS SRL nu poartă răspundere pentru prejudiciile, conflictele/disputele dintre utilizatorii site-ului și vânzătorii parteneri. În cazul în care utilizatorul a introdus datele eronat, pentru modificarea/corectarea lor, este necesar ca utilizatorul să se apropie la sediul OMNIS SRL și să solicite înlăturarea erorilor. Persoana autorizata a vânzătorului partener va efectua modificările necesare, dacă aceasta este posibil și dacă eroarea nu intră în contradicție cu condițiile punctului „Rezilierea contractului de asigurare”. omnis.md nu va livra suplimentar polița de asigurare dacă eroarea a fost produsă de utilizatorul site-ului.

Modificarea informației din prezentul document

Prin utilizarea site-ului, indicați că acceptați și respectați “Termenii şi condițiile“ noastre. omnis.md poate revizui acest document periodic, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi “Termenii şi condițiile”, deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului omnis.md presupune acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.