Călătorie cu un minor în străinătate. Ce trebuie să știi când pleci din Republica Moldova

Călătoria cu un minor în străinătate poate fi o aventură plină de bucurii, dar și o provocare datorită regulilor stricte și procedurilor specifice care trebuie urmate. Acest articol este un ghid detaliat pentru părinți, tutori legali sau oricine călătorește cu un minor din Republica Moldova sau revine în țară. Vom aborda cerințele legale, documentele necesare și vom oferi sfaturi utile pentru a asigura o călătorie fără probleme.

Condițiile de călătorie în străinătate ale cetățenilor moldoveni minori sunt reglementate de Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova.

Documentele necesare pentru călătoria cu un minor

Pașaport individual: Din 2011, fiecare copil trebuie să aibă propriul pașaport, deoarece fotografiile și datele minorilor nu mai sunt incluse în pașaportul părinților. Aceasta implică necesitatea perfectării pașaportului (chiar și) de la naștere.

Acordul părinților: Când este necesar acesta?

Există două scenarii principale care determină necesitatea acordului părinților atunci când un minor călătorește:

Scenariul 1: Minorii care dețin pașapoarte personale pot călători însoțiți de unul dintre părinți sau reprezentanți legali, fără a fi necesar acordul celuilalt părinte, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Scenariul 2: Acordul notarial al ambilor părinți este obligatoriu doar în cazul emigrării autorizate, situație în care vor fi făcute însemnări corespunzătoare în pașaportul minorului.

Declarație de însoțire: În cazul călătoriilor peste hotare cu însoțitori împuterniciți, este necesară prezentarea unei declarații notarial autentificate de la reprezentantul legal al minorului. Declarația trebuie să specifice scopul călătoriei, durata și țara de destinație. Responsabilitatea pentru viața și sănătatea minorului revine însoțitorului autorizat sau, în cazul grupelor organizate, conducătorilor acestora.

Documente de tutelă: Tutela se instituie pentru copiii sub 14 ani, iar curatela pentru cei între 14 și 18 ani, fiind întocmite de autoritățile administrației publice locale, pe baza avizului autorității tutelare. La controlul de frontieră, este necesar să prezentați documentul original de instituire a tutelei sau curatelei.

Proceduri la punctele de frontieră: La punctele de trecere a frontierei, pe lângă documentele standard, se pot solicita și dispoziții de instituire a custodiei, care nu autorizează traversarea frontierei fără prevederile legale corespunzătoare. Părinții pot delega drepturile și obligațiile privind îngrijirea și educația copilului unui custode, cu păstrarea statutului de reprezentanți legali. Custodele, în acest caz, va exercita responsabilități legale specifice pentru minor.

Certificat de căsătorie: Minorii căsătoriți pot traversa frontiera de stat fără însoțitor și fără declarație notarială de la reprezentantul legal. Este recomandat să dețină certificatul de căsătorie pentru a facilita procedurile la frontieră.

Studii în străinătate pentru minori: Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani și sunt înmatriculați la instituții de învățământ din alte țări trebuie să respecte proceduri specifice la ieșirea și intrarea în Republica Moldova. 

Aceștia sunt obligați să prezinte actul de înmatriculare la instituția de învățământ respectivă, împreună cu o declarație autentificată notarial eliberată de unul dintre părinți. Declarația trebuie să includă consimțământul părintelui pentru ieșirea și intrarea minorului în Republica Moldova, specificând țara de destinație, scopul călătoriei și perioada de aflare a minorului în acea țară. În cazul în care minorul este reprezentat legal de alte persoane decât părinții, este necesar consimțământul acestora, exprimat printr-o decizie a autorității tutelare. Valabilitatea declarației este de un an, acoperind perioada de studii pentru care este prevăzută.

Sfaturi practice pentru o călătorie fără probleme

  1. Verificați valabilitatea pașaportului: Asigurați-vă că pașaportul minorului este valid și actualizat.
  2. Informați-vă despre legislația țărilor de destinație: Fiecare țară are reguli specifice privind intrarea și șederea minorilor. AICI poți consulta legislația pentru fiecare țară membră a UE.
  3. Înainte de a călători, încheie o asigurare de călătorie pentru copil.
  4. Contactați autoritățile în caz de întrebări: Pentru întrebări specifice, puteți contacta Linia Verde a Poliției de Frontieră la 022 259 717 sau prin email la [email protected].

Linkuri utile

Concluzii

Călătoria cu un minor necesită o planificare atentă și o înțelegere clară a regulilor aplicabile. Asigurându-vă că aveți toate documentele necesare și că respectați legislația în vigoare, puteți face din călătoria dvs. o experiență plăcută și lipsită de stres pentru dvs. și pentru copil.